එකතු වුන කට්ටිය ........

යාළුවා

Saturday, January 7, 2012

බ්ලොග් එකේ Author comment වලට නව පෙනුමක් දෙන්නේ මෙහෙමයි

සුබ   දවසක් ..  ටික   දවසකින්  තමයි  බ්ලොග්   එක පැත්තේ  එන්න ලැබුනේ .... අද   අපි   කරන්න   හදන්නේ  බ්ලොග්  එකේ  Author comment  වලට   නව පෙනුමක්  දීල  ,  එය   බ්ලොග්   එකට   ඇතුළු   වන  අමුත්තෙකුගේ  කොමෙන්ට්  එකකට   වඩා   කැපී පෙනෙන  විදිහට  පෙනෙන  අන්දමට   හදා ගන්නේ   කොහොමද  යන්නයි .... මුලින්ම   කියන්න ඕනෑ මේක  කරන්න   යන්නේ  බ්ලොගර්  වලින්  ලියපු  බ්ලොග්   අඩවියකට   කියල..  මුලින්ම   මෙහිදී  බ්ලොග්   එකේ  ටෙම්ප්ලේට්  එකේ  වෙනස් කම් සිදුකරන   නිසා .. මුලින්ම   එය බැකප්  එකක්  වශයෙන්  ඩවුන්ලෝඩ්  කරගන්න ....  ඊට   පසු   බ්ලොග්  එකේ  CSS  වලට  කෝඩ්   එකක්   එකතු   කලයුතු නිසා ..