එකතු වුන කට්ටිය ........

යාළුවා

Thursday, June 21, 2012

බ්ලොග් වැඩ - Linkwithin ගැජෙට් එක බ්ලොග් එකට එකතු කලේ නැද්ද ?? එහෙනම් මෙන්න ...

ඔන්‍න‍ ආයෙත්   ගොඩක් කාලෙකට   පස්සේ බ්ලොග්  එක   පැත්තේ   අවා.. ...රුපය   දැකපු  ගමන් පැහැදිලි   ඇති ,,  LINKWITHIN  ගැජෙට් එක මගින් බ්ලොග්   පෝස්ට්  Thumbnails  ආකාරයට බ්ලොග් පෝස්ට් එකට යටින් එකතු   කරගන්නා විදිහ තමයි .. අද කරන්න    යන්නේ....  ගොඩ දෙනෙක්  මේගැන   දන්නවත්  ඇති ...මේක ලොකු දෙයක්  වගේ   පෙනුනට හරිම   පහසුවෙන්   කරගන්න  පුළුවන් ...  මුලින්ම   මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා  linkwithin  වෙබ්  අඩවියට පිවිසෙන්න.
එවිට   පහත   ආකාරයට ඔබගේ ඊමෙල් ගිණුමේ නමත්  , බ්ලොග් අඩවියේ නමත් , platform යන්නට blogger යනුවෙනුත්  , width  යන්නට  ලින්ක් කිරීමට අවශ්‍ය  පෝස්ට් ගන්න ,  ඇතුලත්   කර  Get widget   මත   ක්ලික්   කරන්න.  පහත  රූපය   බලන්න.


ඊට   පස්සේ බ්ලොගර්  වලට   LINKWITHIN   ගැජෙට්    එක   එකතු   කරගන්නා  අවස්ථාවට  අපව කැදවා   ගෙන යයි ....  පහත  රුපයෙන්  වැඩේ  පැහැදිලිවෙයි ......

දැන් අවසාන කොටසේ   අපි ඉන්නේ  , ඉහත රූපය   පරිදි  බ්ලොගර්  පේජ් එලිමන්ට්  එක   එකතු කලයුතු   බ්ලොග්  එකේ නම තිරගෙන්  add Widget  මත  ක්ලික්   කරන්න. ඔන්න  වැඩේ  ඉවරයි .....