එකතු වුන කට්ටිය ........

යාළුවා

Monday, April 8, 2013

ඔන්ලයින් ඉදගෙනම ෆයිල් එකක වයිරස් තියෙනවද බලාගන්න හොද වයිරස් ස්කෑනර් එකක් මෙන්න


සුබදවසක්  ...ටික   දවසකින්    තමයි   බ්ලොග්   එක  ලියන්න   වෙලාවක්  අවේ ..ඉතින්  මේ   වෙබ්   අඩවියෙන්  ඔයාලට   පුලුවන්  ඔයාල ලග තියෙන  ෆයිල්  එක්ක හරි  ෆයිල්   එකක්   තියෙන   ලින්ක්   එකකට  වයිරස්  තියෙනවද  කියල  බලාගන්න.. ... හැබයි  මෙතන  වයිරස්  තියෙනවද   කියල  ස්කෑන්  කරන්න පුළුවන්  පුළුවන්  ෆයිල්  එකේ  උපරිම   විශාලත්වය  32MB ...