එකතු වුන කට්ටිය ........

යාළුවා

Friday, May 3, 2013

ඔන්ලයින් ඉදගෙනම ෆයිල් ZIP / UNZIP කරන්න ... මෙන්න නියම බඩුවක් ..

ෆයිල්  ZIP/ UNZIP    කරගන්න   යනවිට  අපට   නිතැතින්  මතක් වෙන්නේ   ... WINZIP  ,  WINRAR  වැනි සොෆ්ට්වෙයා.. .. නමුත් හදිසියකදී  මේවගේ   සොෆ්ට්වෙයා  නැති  , ඉන්ටෙර්නෙට්   කැෆේ    එකකදී   වගේ  තැනක  අපට   ෆයිල්  එකක්   ZIP/ UNZIP  කරගන්න   වුනොත්  ,,  ඒ   සදහා  ලෙහෙසියෙන්ම   ගොඩවිය   හැකි   වෙබ්අඩවියක්   වෙතට  අද   ඔයගොල්ල     කැන්දාගෙන   යන්නේ ...