එකතු වුන කට්ටිය ........

යාළුවා

Saturday, July 6, 2013

Photo Quality වෙනස් නොකර PNG ෆයිල් එකක SIZE එක අඩු කරන්න කැමතිද ?


PNG ෆයිල්  එකක් හෙවත්    ( Portable Network Graphics)  ෆයිල්   එකක  ඉමේජ්  එකේ ප්‍රමාණය (  Image Size එක  අඩු   කරගන්න  (  photo  එකේ quality   වෙනස්  නොවී )  පුළුවන්   නොමිලයේ   ලැබෙන  සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් තමයි  අද  ඔයාලට  හදුනවා  දෙන්න සුදානම..අප  බ්ලොග්  පෝස්ට්  ලියන  විටත්  මේ   PNG ෆයිල්  යොදාගන්නා  නිසා බ්ලොග් ලියන  සහෝදර   සහෝදරියන්ටත්  මේ    සොෆ්ට්වෙයාර්   එක නම්   වැදගත්   වේවි ..