එකතු වුන කට්ටිය ........

යාළුවා

Saturday, July 19, 2014

windows live writer වලින් බ්ලොග් පෝස්ට් එකක් ලියමු.

            ඉතින්  පසුගිය  පෝස්ට්  එකෙන්  වින්ඩෝස්  live writer  ගැන  විස්තරයක් කලා ඔබට මතක ඇති ,,,, අද මම කියන්ඩ යන්නෙ  ඒක යොදාගෙන  බ්ලොගර්  වලින් හදපු වෙබ් අඩවියකට   පෝස්ට් එකක් ලියන්නේ කොහොමද කියලා…….
මුලින්ම අපගේ වෙබ් අඩවිය වින්ඩෝස්  live writer  තුලට ඇතුළු කරන්න වෙනවා .  ඒ සදහා නෙට් සම්බන්දතාවය  තියෙන්නත් ඕන.කවුරු  හරි කියන්න පුළුවන්  මේක  OFFLINE  වෙබ්  පෝස්ට් ලියන  එකක් නේද කියලා .  ඔව් ඒක ඇත්ත . නමුත් වෙබ් අඩවිය LIVE WRITER  තුලට ඇතුලත් කරන්න නම්   ඉන්ටර්නෙට් තිබිය යුතුමයි.
   අපි  දැන් කොහොමද මේක කර ගන්නේ කියලා( පළමු වතාවේ පමණයි අවශ්‍ය වෙන්නේ)
              මුලින්ම වින්ඩෝස්  live writer  ඕපන් කරගන්න  (දැන් අපි යන්නෙ අපගේ වෙබ් අඩවිය වින්ඩෝස්  live writer  තුලට ඇතුළු කරන්නයි.    එවිට මෙන්න  මෙහෙම රුපසටහනක්  එනවාParty smile
  ScreenHunter_02 Jun. 28 19.23