එකතු වුන කට්ටිය ........

යාළුවා

Saturday, March 3, 2012

මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් බ්ලොග් එක බලමු ...


සුබ දවසක් ,   මොබයිල්   ෆෝන්  එකෙන්  බ්ලොග්  එක බලන්න  පුළුවන්  විදිහට  බ්ලොගර් වල  සෙටින්  හදාගන්න විදිහ තමයි අද කියන්න   හදන්නේ.... සිංහල බ්ලොග්   එකක් නම්  මොබයිල් ෆෝන් එකේ වෙබ්  බ්‍රවුසරය විදිහට Opera (mobile version)  පිහිටුවා ගන්න වෙනවා ...මොකද නැත්නම්  සිංහල  අකුරු පෙනෙන්නෙ කොටු ටිකක් විදිහට .....