එකතු වුන කට්ටිය ........

යාළුවා

Saturday, November 5, 2011

ලේසියෙන්ම share button බ්ලොග් එකට එකතු කරමු .

සුබ  දවසක් .. ඔන්න අදත් බ්ලොග් එක පැත්තේ අවේ බ්ලොග්  ලියන , කියන   සහෝදරයන්ට , සහෝදරියන්ට ....පොඩි   දෙයකුත් අරගෙන ..  ගොඩක්   දෙනා   මේ  share button  බ්ලොග්   එකට  එකතු කරගෙනත්   ඇති .. නමුත්    දාගත්තේ  නැති   අයට   වැදගත්   වෙන්නත්   එක්ක  ලියන්නම් ..   ඉතින්  පහත  තියෙන  වෙබ්  අඩවියට   ගිහිල්ලා බොහොම   ලේසියෙන් ( කොඩින්  දැන ගන්න අවශ්‍ය නැහැ )  share button බ්ලොග්   එකට  එකතු කරගන්න  පුළුවන් .    මුලින්ම   පහත   ලින්ක්  එකෙන්   යන්න.
http://www.addthis.com/     ගිහින්  Join Now මත ක්ලික් කර   ,  ඊමේල්  හා  පාස්වර්ඩ්  දී  රෙජිස්ටර්  වන්න  .