එකතු වුන කට්ටිය ........

යාළුවා

Showing posts with label skype. Show all posts
Showing posts with label skype. Show all posts

Friday, January 25, 2013

Skype හරහා යාලුවොත් එක්ක ඔන්ලයින් සජීවීව පින්තූර අදින්න , ගනන් හදන්න ඇතුළු තව වැඩ ගොඩක් ...

Skype   වලින්   කෙරෙන්නේ  මොකක්ද  කියන   එක  අද   ඉන්ටර්නෙට්  පාවිච්චි  කරන   අය   හැමදෙනාම   වගේ   දන්නවා  හා   දැනටමත්  බොහෝ  දෙනෙක්   skype  යොදාගෙන   ඉන්ටර්නෙට්   වල   voice chat   ,  text  chat   එහෙම    යාළුවො    අතර   කරලා   ඇති නමුත්     අද   ඔයාලට    කියල    දෙන්නේ   
skype  හරහා   යාලුවොත්    එක්ක  ඔන්ලයින්  පින්තූර අදින්න ,, එහෙමත්   නැත්නම්  තමන්ගේ   අදහසක්   පින්තුරයකට   නගල  ඒක   අනික  අයටත්  එඩිට්  කිරීමේ  පහසුව   ඇතිව   ඔන්ලයින්   share   කරගන්න ..

Tuesday, December 18, 2012

"Skype " වලින් දින තිහක් International Calls නොමිලයේ .....ඉක්මන් කරන්න..

සුබදවසක්   යහළු  යෙහෙලියන්   හැමෝටම ...අදත්  බ්ලොග්   එක පැත්තට   ආවේ ඔයාලට  වැදගත්  වන   තොරතුරක්   අරගෙනයි ... " skype "  වලින්    අපට  නොමිලයේම  PC to  PC  Calls ( audio/video )   ලබාගැනීමට  දැන්  අන්තර්ජාලය   පාවිච්චි  කරන ගොඩදෙනෙක්   දන්නවා   සහ   පාවිච්චි   කරලත්   ඇති ...