එකතු වුන කට්ටිය ........

යාළුවා

Showing posts with label extension. Show all posts
Showing posts with label extension. Show all posts

Saturday, January 12, 2013

වෙබ් පිටුවක තියෙන ෆොටෝ ටික ගෙඩිය පිටින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කැමතිද?

සුබ   දවසක්  ටික   දවසකින්     තමයි   බ්ලොග්   එක   ලියන්න   වෙලාවක්   ආවේ ....  වෙබ්   අඩවියක  තියෙන  ෆොටෝ එකක්  ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න  අවශ්‍ය   වුන   වෙලාවට  අප අපි   කරන්නේ  ෆොටෝ  එක   මතට   කර්සරය  තබා  රයිට් ක්ලික්  කර  image  save as    තෝරාගන්න   එක   නමුත්  වෙබ්  අඩවියේ ෆොටෝ  ගොඩක්   අපට   ඩවුන්ලෝඩ්  කරගන්න අවශ්‍ය  වුනොත්  මේ  විදිහට  එකින් එක   කරන්න   ගියොත්  කරදරයි ..ඒ වගේ  වෙලාවක  අපට  වැදගත්  වන   දෙයක්   තමයි  අද   දෙන්න    හදන්නේ'

 
ඉහත  රූප සටහන  දකපුහම   පැහැදිලි   ඇති  මේ   ක්‍රෝම්  එකස්ටෙන්ෂන්   එකෙන්  අපට   පහසුවෙන්ම   වෙබ්   පිටුවක තියෙන  ෆොටෝ  තමන්ට   අවශ්‍ය   පරිදි   ඩවුන්ලෝඩ්    කරගන්න    පුළුවනි ...මෙහිදී    තමන්ට   අවශ්‍ය  ෆොටෝ    ටික    තෝරාගෙන    එහි  ඇති   ඩවුන්ලෝඩ්  මත   ක්ලික්    කරන්න   පමණයි   තියෙන්නේ ,,,,,

Thursday, January 10, 2013

වෙබ් අඩවියක තියෙන ෆොටෝ එකක් එක ක්ලික් එකෙන් FACEBOOK වෝල් එකට SHARE කරන්න ඕනද?

අන්තර්ජාලයේ  සැරිසරන  අපට  නොයෙකුත්  වර්ගවල   වටිනා  කමකින්    හා  ලස්සන ඇති  පින්තුර   නිතරම   දක්නට   ලැබෙනවා ...පේස්බුක්  වලදී  නම්  ෆොටෝ   ටැග්  කීරීම මගින්  අනිත්  මේවා   දැක   බලා ගැනීමට   share  කරන්න    පුළුවනි .....ඉතින්   මේ   විදිහට   වෙනත්  වෙබ්  අඩවියක   ඇති  ෆොටෝ  එකක්
ලෙහෙසියෙන්ම  ඔයාලගේ  .පේස්බුක්  වෝල්   එකට   හරි  පේස්බුක්   ෆෑන්  පේජ්   එකක්  තියෙනවා    නම් එයට  හරි    share  කරගන්න  පුළුවන්  ගූගල්  ක්‍රෝම්  එක්ස්ටෙන්ෂන්   එකක්  තමයි  අද    ඔයාලට   දෙන්න හදන්නේ ...