එකතු වුන කට්ටිය ........

යාළුවා

Friday, August 3, 2012

ලැබෙන ඊමේල් එක හොදද? නරකද ? බලා ගන්න.. මෙන්න පොඩි ටුල් එකක් ..

        ඔයාල  දවසකට ඊමේල්  කොච්චර  ලැබෙනවද ?    ඒවා එක එක   වර්ගයේ   වැදගත් ,  නොවැදගත්   දෙවර්ගයටම  වැටෙනවා   .  මේ  ඊමේල්  අතරින්  ලැබෙන   සමහරක්  ස්පෑම් , වයිරස් ,  වැනි  අපට   අනවශ්‍යය   , පරිගණකයට   හානිකර   දේවලුත්  අපට නිතරම   ලැබෙනවා .... මේවා   නවත්වන්නට  යාහු , ගූගල්  වැනි   ආයතන   කොතෙකුත්  උපක්‍රම  යෙදුවත් ..... තවමත්   ඒවා   එලෙසම  සිදුවෙනවා ..  ඉතින්මේ  ඊමේල්  පරිගණකයේ   විවෘත කිරීමට පෙර   එහි තත්වය   පරීක්ෂාකර  බැලීමට  අන්තර්ජාලය  තුලින්  හම්බවුනු   පොඩි   ගැජෙට්  එකක්   කියන්නයි .. අද   මේ  සුදානම්   වෙන්නේ..


මුලින්ම  මෙන්න මේ ලින්ක් එකෙන් යන්න..  ඊට පස්සේ  පහත   පරිදි  ඊමේල්  එකඇතුළු   කර  check   මත  ක්ලික්   කරන්න.. හැබැයි  මේකෙන්   දවසකට    නොමිලයේ   වැඩකරගන්ඩ පුළුවන් ..ඊමේල්   3 කට   විතරයි .......බලන්න ඔයාලට   ඔයාලත්  වැදගත්  වෙනවද   කියල....

මෙන්න  රූපය....

2 Comments
Tweets
Fb Comments

2 comments:

හිතට නැගුන දේ කියලා යනව නම් ඒක මට ගොඩක් ශක්තියක් .....